Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 7 109 människor (2017). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Hällefors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 109

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

234 800

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,4

27,0

Procent, 2017

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

73,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

134

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OVAKO SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

HÄLLEFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

39 833

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 615

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 834

52 057

kr per invånare, 2017