Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 7 013 människor (2019). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Hällefors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 013

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

242 000

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,8

27,6

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

20,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

240

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

HÄLLEFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

41 540

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 684

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 333

54 233

kr per invånare, 2018