Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 656 invånare.

Andelen företagare i Hällefors kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 259 319 kronor, vilket var den åttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Hällefors kommun är 33,60 procent 2023.

Hällefors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 656

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−5,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

259 319

314 116

Kronor, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,4

30,3

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

73,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,9

11,9

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Hällefors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

45 335

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 912

9 775

kr per invånare, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

76 873

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Hällefors har landarealen 985 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.