Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 896 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 244 699 kronor, vilket var den fjortonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Hällefors kommun är 33,60 procent 2021.

Hällefors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 896

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

244 699

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,60

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

11,4

28,9

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,4

79,3

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,2

8,5

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

21,1

13,4

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Hällefors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 656

Kommunens skatteintäkter

41 772

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 601

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

66 239

56 219

kr per invånare, 2020

Hällefors har landarealen 985 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.