Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 849 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 252 180 kronor, vilket var den sjunde lägsta i landet. Kommunalskatten i Hällefors kommun är 33,60 procent 2022.

Hällefors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 849

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

252 180

304 068

Kronor, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

11,6

29,6

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

21,4

13,9

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Hällefors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 656

Kommunens skatteintäkter

43 050

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 264

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 648

58 058

kr per invånare, 2021

Hällefors har landarealen 985 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.