Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 7 013 människor (2019). Landarealen är 990 kvadratkilometer.

Hällefors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 013

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

242 000

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,4

28,2

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,2

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

240

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

HÄLLEFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

42 314

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 837

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 873

55 841

kr per invånare, 2019