Hällefors

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 495 invånare.

Andelen företagare i Hällefors kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 274 015 kronor, vilket var den nionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Hällefors kommun är 34,35 procent 2024.

Hällefors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 495

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−5,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

274 015

329 268

Kronor, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,35

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

12,4

30,3

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

74,7

80,8

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

8,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

19,9

11,9

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Hällefors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 676

Kommunens skatteintäkter

45 335

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 912

9 775

kr per invånare, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

76 873

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Hällefors har landarealen 985 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 105:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.