Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 553 invånare.

Andelen företagare i Hagfors kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 87:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 263 999 kronor. Kommunalskatten i Hagfors kommun är 33,70 procent 2022.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 553

36 043

Antal, 2021

Medelålder

48,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

263 999

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

87

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Uddeholms AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Hagfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 118

Kommunens skatteintäkter

46 010

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 104

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 341

58 058

kr per invånare, 2021

Hagfors har landarealen 1 824 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.