Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 606 människor (2019). Landarealen är 1 834 kvadratkilometer.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 606

35 612

Antal, 2019

Medelålder

48,3

41,3

År, 2019

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-2,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

253 602

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

197

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Uddeholms AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

HAGFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

45 694

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 843

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 224

55 798

kr per invånare, 2019