Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 698 människor (2018). Landarealen är 1 834 kvadratkilometer.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 698

35 277

Antal, 2018

Medelålder

48,2

41,2

År, 2018

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 602

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

197

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Uddeholms AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

HAGFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

44 821

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 008

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 124

54 233

kr per invånare, 2018