Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 782 människor (2017). Landarealen är 1 834 kvadratkilometer.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 782

34 897

Antal, 2017

Medelålder

48,0

41,2

År, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

246 360

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

UDDEHOLMS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

HAGFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

44 071

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 799

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 870

52 057

kr per invånare, 2017