Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 698 människor (2018). Landarealen är 1 834 kvadratkilometer.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 698

35 277

Antal, 2018

Medelålder

48,2

41,2

År, 2018

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

246 360

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

UDDEHOLMS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

HAGFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

44 821

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 008

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 124

54 233

kr per invånare, 2018