Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 517 invånare.

Andelen företagare i Hagfors kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 259 502 kronor. Kommunalskatten i Hagfors kommun är 33,70 procent 2021.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 517

35 791

Antal, 2020

Medelålder

48,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

259 502

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

186

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Uddeholms AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Hagfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 118

Kommunens skatteintäkter

45 060

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 154

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 746

56 219

kr per invånare, 2020

Hagfors har landarealen 1 824 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.