Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 589 invånare.

Andelen företagare i Hagfors kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 94:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 391 kronor, vilket var den 25:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Hagfors kommun är 33,70 procent 2023.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 589

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

269 391

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Uddeholms AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Hagfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

46 877

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 659

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 160

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Hagfors har landarealen 1 824 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.