Hagfors

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 536 invånare.

Andelen företagare i Hagfors kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 94:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 281 370 kronor, vilket var den 21:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Hagfors kommun är 33,70 procent 2024.

Hagfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 536

36 385

Antal, 2023

Medelålder

48,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

281 370

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,70

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Uddeholms AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Hagfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 136

Kommunens skatteintäkter

46 877

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 659

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 430

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Hagfors har landarealen 1 824 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.