Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 11 845 människor (2017). Landarealen är 330 kvadratkilometer.

Habo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 845

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,4

41,2

År, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

305 864

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

24,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

88,4

79,1

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

7,0

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

70

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

HABO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

44 318

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 299

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 646

52 057

kr per invånare, 2017