Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 810 invånare.

Andelen företagare i Habo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tolfte bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 332 103 kronor. Kommunalskatten i Habo kommun är 33,93 procent 2022.

Habo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 810

36 043

Antal, 2021

Medelålder

38,5

41,6

År, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

332 103

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,93

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

28,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

88,5

79,6

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

7,9

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Habo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 175

Kommunens skatteintäkter

48 364

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 045

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 131

58 058

kr per invånare, 2021

Habo har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.