Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 128 invånare.

Andelen företagare i Habo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tjugonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 343 534 kronor. Kommunalskatten i Habo kommun är 33,93 procent 2023.

Habo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 128

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,9

41,7

År, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

343 534

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,93

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

88,5

79,6

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

6,7

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Habo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

50 415

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 080

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 050

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Habo har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.