Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 12 140 människor (2018). Landarealen är 330 kvadratkilometer.

Habo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 140

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,4

41,2

År, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

7,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

314 156

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

88,4

79,1

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

7,0

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

HABO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

44 448

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 122

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 836

54 233

kr per invånare, 2018