Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 275 invånare.

Andelen företagare i Habo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tjugonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 358 186 kronor. Kommunalskatten i Habo kommun är 33,93 procent 2024.

Habo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 275

36 385

Antal, 2023

Medelålder

38,9

41,7

År, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

358 186

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,93

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

29,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

88,7

80,8

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

8,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Habo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 922

Kommunens skatteintäkter

50 415

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 080

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 050

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Habo har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.