Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 589 invånare.

Andelen företagare i Habo kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tolfte bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 324 921 kronor. Kommunalskatten i Habo kommun är 33,93 procent 2021.

Habo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 589

35 791

Antal, 2020

Medelålder

38,5

41,4

År, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

324 921

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,93

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

27,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

88,2

79,3

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

8,5

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Habo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 871

Kommunens skatteintäkter

45 846

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 752

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 584

56 219

kr per invånare, 2020

Habo har landarealen 328 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 70:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.