Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 12 433 människor (2019). Landarealen är 330 kvadratkilometer.

Habo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 433

35 612

Antal, 2019

Medelålder

38,4

41,2

År, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

7,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

315 292

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,93

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

25,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

89,1

79,5

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

7,0

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

59

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

HABO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

44 448

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 122

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 836

54 233

kr per invånare, 2018