Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 344 invånare.

Andelen företagare i Håbo kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 339 777 kronor. Kommunalskatten i Håbo kommun är 32,80 procent 2022.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 344

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

339 777

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,80

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

9,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

162

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Stormarknaden i Bålsta AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Håbo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 725

Kommunens skatteintäkter

51 875

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 940

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

52 614

58 058

kr per invånare, 2021

Håbo har landarealen 144 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.