Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 934 människor (2019). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 934

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

324 907

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

8,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

175

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Saint-Gobain Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÅBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

50 070

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 718

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 261

55 798

kr per invånare, 2019