Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 974 invånare.

Andelen företagare i Håbo kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 363 011 kronor. Kommunalskatten i Håbo kommun är 33,30 procent 2024.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 974

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

363 011

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,30

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

212

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Dagab Inköp & Logistik AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Håbo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 634

Kommunens skatteintäkter

54 456

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 617

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 375

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Håbo har landarealen 144 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.