Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 21 934 människor (2019). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 934

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

324 907

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

175

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Saint-Gobain Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÅBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

49 167

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 015

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

49 910

54 233

kr per invånare, 2018