Håbo

Håbo kommun ligger i Uppsala län och har 22 019 invånare.

Andelen företagare i Håbo kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 332 918 kronor, vilket var den 29:e högsta i landet. Kommunalskatten i Håbo kommun är 32,80 procent 2021.

Håbo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 019

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

332 918

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,80

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

9,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

162

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Stormarknaden i Bålsta AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Håbo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 502

Kommunens skatteintäkter

49 528

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 980

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 703

56 219

kr per invånare, 2020

Håbo har landarealen 144 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 28:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.