Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 685 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det sjuttonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 284 034 kronor. Kommunalskatten i Grästorps kommun är 33,47 procent 2021.

Grästorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 685

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

284 034

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,47

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

18,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

17

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Grästorps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 464

Kommunens skatteintäkter

46 737

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 027

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 133

56 219

kr per invånare, 2020

Grästorp har landarealen 265 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.