Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 731 människor (2018). Landarealen är 266 kvadratkilometer.

Grästorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 731

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

265 950

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

19

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

GRÄSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

43 825

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 299

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 347

54 234

kr per invånare, 2018