Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 646 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 40:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 299 761 kronor. Kommunalskatten i Grästorps kommun är 33,47 procent 2023.

Grästorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 646

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

299 761

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,47

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

40

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Grästorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

51 686

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 301

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 331

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Grästorp har landarealen 265 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.