Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 693 människor (2019). Landarealen är 266 kvadratkilometer.

Grästorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 693

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

278 967

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,47

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

15

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

GRÄSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

45 278

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 203

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 193

55 798

kr per invånare, 2019