Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 21:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 291 074 kronor. Kommunalskatten i Grästorps kommun är 33,47 procent 2022.

Grästorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 730

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

291 074

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,47

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

18,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

21

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Grästorps kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 725

Kommunens skatteintäkter

48 699

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 897

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 263

58 058

kr per invånare, 2021

Grästorp har landarealen 265 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.