Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 563 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 40:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 318 372 kronor. Kommunalskatten i Grästorps kommun är 33,47 procent 2024.

Grästorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 563

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

318 372

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,47

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

40

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Grästorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 484

Kommunens skatteintäkter

51 686

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 301

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 505

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Grästorp har landarealen 265 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.