Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 13 232 människor (2018). Landarealen är 407 kvadratkilometer.

Götene Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 232

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

281 130

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

34

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

GÖTENE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

44 560

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 636

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 946

54 233

kr per invånare, 2018