Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 13 207 människor (2019). Landarealen är 407 kvadratkilometer.

Götene Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 207

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 215

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

34

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

GÖTENE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

46 867

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 983

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 852

55 798

kr per invånare, 2019