Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 275 invånare.

Andelen företagare i Götene kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tolfte bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 311 158 kronor. Kommunalskatten i Götene kommun är 33,60 procent 2023.

Götene Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 275

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

311 158

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 475

Anställda i kommunen

Götene kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

50 988

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 243

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 752

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,1

12,3

Procent, 2021

Götene har landarealen 405 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.