Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 218 invånare.

Andelen företagare i Götene kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tolfte bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 325 287 kronor. Kommunalskatten i Götene kommun är 33,60 procent 2024.

Götene Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 218

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

325 287

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,60

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Götene kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 923

Kommunens skatteintäkter

50 988

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 243

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 717

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,1

12,3

Procent, 2021

Götene har landarealen 405 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.