Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 263 invånare.

Andelen företagare i Götene kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nionde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 300 024 kronor. Kommunalskatten i Götene kommun är 33,60 procent 2022.

Götene Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 263

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

300 024

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

9

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 125

Anställda i kommunen

Götene kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 897

Kommunens skatteintäkter

48 670

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 152

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 316

58 058

kr per invånare, 2021

Götene har landarealen 405 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.