Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 194 invånare.

Andelen företagare i Götene kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nionde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 290 948 kronor. Kommunalskatten i Götene kommun är 33,60 procent 2021.

Götene Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 194

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

290 948

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,60

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

9

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 125

Anställda i kommunen

Götene kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 897

Kommunens skatteintäkter

46 669

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 870

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 437

56 219

kr per invånare, 2020

Götene har landarealen 405 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.