Göteborg

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 564 039 människor (2017). Landarealen är 451 kvadratkilometer.

Göteborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

564 039

34 897

Antal, 2017

Näst högsta i Sverige

Medelålder

38,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

283 884

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

35,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

222

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 16 475

Största offentliga arbetsgivare

GÖTEBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 36 125

Kommunens skatteintäkter

47 110

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 786

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 190

52 057

kr per invånare, 2017