Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 596 841 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 318 802 kronor. Kommunalskatten i Göteborgs stad är 32,60 procent 2023.

Göteborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

596 841

36 281

Antal, 2022

Näst högsta i Sverige

Medelålder

39,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

318 802

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

38,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

76,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

211

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 16 475

Anställda i kommunen

Göteborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 42 025

Kommunens skatteintäkter

55 175

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 611

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 388

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,1

12,3

Procent, 2021

Göteborg har landarealen 448 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 107:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.