Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 309 161 kronor. Kommunalskatten i Göteborgs stad är 32,60 procent 2022.

Göteborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

587 549

36 043

Antal, 2021

Näst högsta i Sverige

Medelålder

39,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

309 161

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,60

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

37,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

191

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 16 475

Anställda i kommunen

Göteborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 37 891

Kommunens skatteintäkter

52 911

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 604

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 098

58 058

kr per invånare, 2021

Göteborg har landarealen 448 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 107:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.