Göteborg

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 579 281 människor (2019). Landarealen är 451 kvadratkilometer.

Göteborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

579 281

35 612

Antal, 2019

Näst högsta i Sverige

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

295 133

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

36,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 16 475

Största offentliga arbetsgivare

GÖTEBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 38 175

Kommunens skatteintäkter

48 246

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 479

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 838

54 233

kr per invånare, 2018