Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 583 056 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 303 485 kronor. Kommunalskatten i Göteborgs stad är 32,60 procent 2021.

Göteborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

583 056

35 791

Antal, 2020

Näst högsta i Sverige

Medelålder

39,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

303 485

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,60

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

37,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

191

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 16 475

Anställda i kommunen

Göteborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 37 891

Kommunens skatteintäkter

50 377

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 929

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 175

56 219

kr per invånare, 2020

Göteborg har landarealen 448 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 107:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.