Göteborg

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 596 841 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 318 802 kronor. Kommunalskatten i Göteborgs stad är 32,60 procent 2023.

Göteborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

596 841

36 281

Antal, 2022

Näst högsta i Sverige

Medelålder

39,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

318 802

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

37,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,2

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

195

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 16 475

Anställda i kommunen

Göteborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 42 025

Kommunens skatteintäkter

52 911

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 604

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 098

58 058

kr per invånare, 2021

Göteborg har landarealen 448 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 107:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.