Göteborg

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 571 868 människor (2018). Landarealen är 451 kvadratkilometer.

Göteborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

571 868

35 277

Antal, 2018

Näst högsta i Sverige

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

293 037

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

36,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 16 475

Största offentliga arbetsgivare

GÖTEBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 36 125

Kommunens skatteintäkter

48 246

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 479

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 838

54 233

kr per invånare, 2018