Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 614 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 23:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 302 372 kronor. Kommunalskatten i Gnosjö kommun är 34,00 procent 2021.

Gnosjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 614

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

302 372

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,00

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

23

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

THULE SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Gnosjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 808

Kommunens skatteintäkter

48 955

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 253

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 059

56 219

kr per invånare, 2020

Gnosjö har landarealen 421 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.