Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 9 776 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Gnosjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 776

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

296 060

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,00

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

THULE SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

GNOSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

46 612

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 141

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 232

54 233

kr per invånare, 2018