Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 438 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 52:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 319 908 kronor. Kommunalskatten i Gnosjö kommun är 34,00 procent 2023.

Gnosjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 438

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

319 908

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,00

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

THULE SWEDEN AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Gnosjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

53 866

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 844

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 208

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Gnosjö har landarealen 421 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.