Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 9 712 människor (2019). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Gnosjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 712

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

296 936

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,00

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

THULE SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

GNOSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

48 728

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 643

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 667

55 798

kr per invånare, 2019