Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 39:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 305 161 kronor. Kommunalskatten i Gnosjö kommun är 34,00 procent 2022.

Gnosjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 570

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

305 161

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,00

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

THULE SWEDEN AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Gnosjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 025

Kommunens skatteintäkter

51 304

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 014

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 878

58 058

kr per invånare, 2021

Gnosjö har landarealen 421 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.