Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 52:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 330 937 kronor. Kommunalskatten i Gnosjö kommun är 34,00 procent 2024.

Gnosjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 246

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

330 937

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,00

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

THULE SWEDEN AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Gnosjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 831

Kommunens skatteintäkter

53 866

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 844

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 150

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Gnosjö har landarealen 421 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten invånare i kommunen, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.