Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 520 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 96:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 317 639 kronor. Kommunalskatten i Gnesta kommun är 32,95 procent 2024.

Gnesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 520

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

317 639

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,95

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

21,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

96

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VTV Transport och Taxi AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Gnesta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 750

Kommunens skatteintäkter

51 141

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 170

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 632

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Gnesta har landarealen 461 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e minsta i landet.