Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 612 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 433 kronor. Kommunalskatten i Gnesta kommun är 32,95 procent 2023.

Gnesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 612

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

306 433

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STOPP MATMARKNAD I GNESTA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Gnesta kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 175

Kommunens skatteintäkter

48 509

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 905

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 931

58 058

kr per invånare, 2021

Gnesta har landarealen 461 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e minsta i landet.