Gnesta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 11 365 människor (2019). Landarealen är 463 kvadratkilometer. 1992 blev Gnesta en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Gnesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 365

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

286 535

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

42

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nytida Solhaga Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

GNESTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

46 056

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 362

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 203

55 798

kr per invånare, 2019