Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 481 invånare.

Andelen företagare i Gislaveds kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 316 156 kronor. Kommunalskatten i Gislaveds kommun är 33,75 procent 2023.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 481

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

316 156

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,75

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Gislaveds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

51 333

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 331

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 506

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Gislaved har landarealen 1 137 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 89:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.