Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 29 629 människor (2017). Landarealen är 1 143 kvadratkilometer.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 629

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

283 399

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,75

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

157

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

GISLAVEDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

44 202

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 397

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 450

52 057

kr per invånare, 2017