Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 29 857 människor (2018). Landarealen är 1 143 kvadratkilometer.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 857

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

293 427

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

GISLAVEDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

45 116

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 744

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 905

54 233

kr per invånare, 2018