Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 635 invånare.

Andelen företagare i Gislaveds kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 299 166 kronor. Kommunalskatten i Gislaveds kommun är 33,75 procent 2021.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 635

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

299 166

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,75

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

6,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Gislaveds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 426

Kommunens skatteintäkter

46 642

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 458

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 691

56 219

kr per invånare, 2020

Gislaved har landarealen 1 137 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 89:e största i landet.