Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 556 invånare.

Andelen företagare i Gislaveds kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 303 374 kronor. Kommunalskatten i Gislaveds kommun är 33,75 procent 2022.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 556

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

303 374

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,75

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Gislaveds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 426

Kommunens skatteintäkter

48 969

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 775

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 780

58 058

kr per invånare, 2021

Gislaved har landarealen 1 137 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 89:e största i landet.