Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 29 857 människor (2018). Landarealen är 1 143 kvadratkilometer.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 857

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

283 399

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,75

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

157

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

GISLAVEDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

45 116

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 744

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 905

54 233

kr per invånare, 2018