Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 29 963 människor (2019). Landarealen är 1 143 kvadratkilometer.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 963

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

293 427

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

GISLAVEDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

46 317

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 720

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 725

55 798

kr per invånare, 2019