Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 014 invånare.

Andelen företagare i Gislaveds kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 329 342 kronor. Kommunalskatten i Gislaveds kommun är 33,75 procent 2024.

Gislaved Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 014

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

329 342

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,75

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

WELAND AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Gislaveds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 599

Kommunens skatteintäkter

51 333

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 331

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 455

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Gislaved har landarealen 1 137 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 89:e största i landet.