Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 102 418 människor (2019). Landarealen är 1 615 kvadratkilometer.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

102 418

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

287 207

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,77

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

25,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

273

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

GÄVLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 225

Kommunens skatteintäkter

49 060

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 674

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 681

55 798

kr per invånare, 2019