Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 532 invånare.

Kommunen har den sjuttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 322 324 kronor. Kommunalskatten i Gävle kommun är 33,77 procent 2024.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

103 532

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

322 324

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,77

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

27,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

266

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Billerud Skog & Industri Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Gävle kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 936

Kommunens skatteintäkter

54 119

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 924

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 687

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Gävle har landarealen 1 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.