Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 101 455 människor (2018). Landarealen är 1 615 kvadratkilometer.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

101 455

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

287 207

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,77

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

25,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

273

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

GÄVLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 225

Kommunens skatteintäkter

47 927

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 260

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 018

54 233

kr per invånare, 2018