Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 101 455 människor (2018). Landarealen är 1 615 kvadratkilometer.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

101 455

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

278 343

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,77

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

24,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

254

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SKOG & INDUSTRI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

GÄVLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 975

Kommunens skatteintäkter

46 982

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 806

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 509

52 057

kr per invånare, 2017