Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 493 invånare.

Kommunen har den sjuttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 309 067 kronor. Kommunalskatten i Gävle kommun är 33,77 procent 2023.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

103 493

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

309 067

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

27,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

266

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Billerud Skog & Industri Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Gävle kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 925

Kommunens skatteintäkter

54 119

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 924

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 077

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Gävle har landarealen 1 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.