Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 102 904 invånare.

Kommunen har den trettonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 294 006 kronor. Kommunalskatten i Gävle kommun är 33,77 procent 2021.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

102 904

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

294 006

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,77

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

26,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

271

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Gävle kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 598

Kommunens skatteintäkter

48 803

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 316

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 076

56 219

kr per invånare, 2020

Gävle har landarealen 1 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.