Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 493 invånare.

Kommunen har den tolfte lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 309 067 kronor. Kommunalskatten i Gävle kommun är 33,77 procent 2023.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

103 493

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

309 067

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

271

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Billerud Skog & Industri Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Gävle kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 8 925

Kommunens skatteintäkter

51 192

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 173

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 639

58 058

kr per invånare, 2021

Gävle har landarealen 1 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.