Gävle

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och har 103 136 invånare.

Kommunen har den tolfte lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 299 260 kronor. Kommunalskatten i Gävle kommun är 33,77 procent 2022.

Gävle Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

103 136

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

299 260

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

26,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

271

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Gävle kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 598

Kommunens skatteintäkter

51 192

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 173

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 639

58 058

kr per invånare, 2021

Gävle har landarealen 1 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.