Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 420 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 356 350 kronor, vilket var den 26:e högsta i landet. Kommunalskatten i Gällivare kommun är 33,89 procent 2023.

Gällivare Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 420

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

356 350

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,89

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,4

80,8

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

6,7

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

271

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Gällivare kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

65 725

46 733

kr per invånare, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 390

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 622

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Gällivare har landarealen 15 691 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.