Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 449 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 340 672 kronor. Kommunalskatten i Gällivare kommun är 33,89 procent 2022.

Gällivare Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 449

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

340 672

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,89

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,6

78,3

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

5,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,9

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

274

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Gällivare kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 629

Kommunens skatteintäkter

61 803

46 732

kr per invånare, 2021

Femte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 274

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

71 386

58 058

kr per invånare, 2021

Gällivare har landarealen 15 691 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.