Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 17 630 människor (2018). Landarealen är 15 825 kvadratkilometer.

Gällivare Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 630

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

321 600

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,89

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

GÄLLIVARE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

58 960

45 530

kr per invånare, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 556

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

66 354

54 233

kr per invånare, 2018