Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 17 630 människor (2018). Landarealen är 15 825 kvadratkilometer.

Gällivare Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 630

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

323 204

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,89

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,7

79,5

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

GÄLLIVARE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

58 960

45 530

kr per invånare, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 556

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

66 354

54 233

kr per invånare, 2018