Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 330 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 370 430 kronor, vilket var den 28:e högsta i landet. Kommunalskatten i Gällivare kommun är 33,89 procent 2024.

Gällivare Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 330

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

370 430

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,89

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,4

80,8

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,6

6,4

Procent, 2023

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

271

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 375

Anställda i kommunen

Gällivare kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 611

Kommunens skatteintäkter

65 725

46 733

kr per invånare, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 390

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

87 748

65 432

kr per invånare, 2023

Tionde högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Gällivare har landarealen 15 691 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.