Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har 17 462 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 330 968 kronor. Kommunalskatten i Gällivare kommun är 33,89 procent 2021.

Gällivare Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 462

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

330 968

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,89

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

8,5

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

254

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Gällivare kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 629

Kommunens skatteintäkter

59 818

46 731

kr per invånare, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 983

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

75 192

56 219

kr per invånare, 2020

Nionde högsta i Sverige

Gällivare har landarealen 15 691 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tredje största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.