Gällivare

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 17 529 människor (2019). Landarealen är 15 825 kvadratkilometer.

Gällivare Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 529

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-2,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

323 204

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,89

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

86,7

79,5

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

GÄLLIVARE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

59 511

46 730

kr per invånare, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 936

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

67 465

55 841

kr per invånare, 2019