Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 499 invånare.

Andelen företagare i Gagnefs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 302 814 kronor. Kommunalskatten i Gagnefs kommun är 33,92 procent 2023.

Gagnef Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 499

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

302 814

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,92

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

218

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Shamsen omsorg AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Gagnefs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

49 603

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 132

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 901

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Gagnef har landarealen 767 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.