Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har 10 502 invånare.

Andelen företagare i Gagnefs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 320 kronor. Kommunalskatten i Gagnefs kommun är 33,92 procent 2023.

Gagnef Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 502

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 320

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,92

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Shamsen omsorg AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Gagnefs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 225

Kommunens skatteintäkter

46 974

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 677

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 196

58 058

kr per invånare, 2021

Gagnef har landarealen 767 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.