Gagnef

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 271 människor (2018). Landarealen är 769 kvadratkilometer.

Gagnef Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 271

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

278 734

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

3M SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

GAGNEFS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

45 159

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 354

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 963

54 233

kr per invånare, 2018