Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 509 människor (2017). Landarealen är 350 kvadratkilometer.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 509

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

266 171

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,55

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

191

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO SKOGHALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

FORSHAGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

42 438

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 643

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 326

52 057

kr per invånare, 2017