Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 524 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 597 kronor. Kommunalskatten i Forshaga kommun är 33,55 procent 2021.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 524

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 597

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,55

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

5,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

FORSHAGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

43 339

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 102

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 046

56 219

kr per invånare, 2020

Forshaga har landarealen 348 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.