Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 606 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 287 562 kronor. Kommunalskatten i Forshaga kommun är 33,55 procent 2022.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 606

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

287 562

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

157

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Forshaga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 012

Kommunens skatteintäkter

44 826

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 039

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 970

58 058

kr per invånare, 2021

Forshaga har landarealen 348 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.