Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 518 människor (2018). Landarealen är 350 kvadratkilometer.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 518

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 080

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,55

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

FORSHAGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

43 639

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 841

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 523

54 233

kr per invånare, 2018