Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 499 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 272 111 kronor. Kommunalskatten i Forshaga kommun är 33,55 procent 2021.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 499

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 111

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,55

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,6

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

5,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

FORSHAGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

44 197

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 148

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 763

55 841

kr per invånare, 2019

Forshaga har landarealen 348 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.