Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 499 människor (2019). Landarealen är 350 kvadratkilometer.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 499

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 111

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,55

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

FORSHAGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

44 197

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 148

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 766

55 798

kr per invånare, 2019