Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 578 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 798 kronor. Kommunalskatten i Forshaga kommun är 33,55 procent 2023.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 578

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 798

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

159

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Forshaga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

47 124

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 944

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 313

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Forshaga har landarealen 348 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.