Forshaga

Forshaga kommun ligger i Värmlands län och har 11 524 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 597 kronor. Kommunalskatten i Forshaga kommun är 33,55 procent 2021.

Forshaga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 524

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 597

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,55

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

100

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Forshaga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 012

Kommunens skatteintäkter

43 339

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 102

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 046

56 219

kr per invånare, 2020

Forshaga har landarealen 348 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e minsta i landet.