Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 058 invånare.

Andelen företagare i Flens kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 259 997 kronor, vilket var den tionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Flens kommun är 33,10 procent 2024.

Flen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 058

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

259 997

314 116

Kronor, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,10

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

74,1

80,8

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

10,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,6

6,4

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

20,9

11,9

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

257

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VOLVO PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Flens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 288

Kommunens skatteintäkter

46 379

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 803

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 676

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,7

12,3

Procent, 2021

Flen har landarealen 718 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.