Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 316 invånare.

Andelen företagare i Flens kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 254 303 kronor, vilket var den elfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Flens kommun är 33,10 procent 2022.

Flen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 316

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

254 303

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,10

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

72,8

79,6

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,2

7,9

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

21,7

13,9

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VOLVO PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Flens kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 825

Kommunens skatteintäkter

43 649

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 712

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 000

58 058

kr per invånare, 2021

Flen har landarealen 718 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.