Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 16 585 människor (2019). Landarealen är 722 kvadratkilometer.

Flen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 585

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

239 547

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

72,1

79,5

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,6

7,0

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

20,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

159

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

FLENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

41 989

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 432

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 921

55 798

kr per invånare, 2019