Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 15 668 invånare.

Andelen företagare i Flens kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 273 757 kronor, vilket var den åttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Flens kommun är 33,10 procent 2024.

Flen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 668

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−4,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

273 757

329 268

Kronor, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,10

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

74,1

80,8

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

10,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,6

6,4

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

20,2

11,7

Procent, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

257

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VOLVO PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Flens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 288

Kommunens skatteintäkter

46 379

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 803

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

79 789

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,7

12,3

Procent, 2021

Flen har landarealen 718 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.