Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har 16 431 invånare.

Andelen företagare i Flens kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 246 438 kronor, vilket var den sextonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Flens kommun är 33,10 procent 2021.

Flen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 431

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

246 438

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,10

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

72,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,9

8,5

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

21,1

13,4

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VOLVO PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Flens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 218

Kommunens skatteintäkter

41 956

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 618

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 019

56 219

kr per invånare, 2020

Flen har landarealen 718 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.