Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 16 705 människor (2018). Landarealen är 722 kvadratkilometer.

Flen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 705

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

237 504

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

71,2

79,1

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,9

7,0

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

21,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

159

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

FLENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 675

Kommunens skatteintäkter

40 976

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 613

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 718

54 233

kr per invånare, 2018