Flen

Flens kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 16 705 människor (2018). Landarealen är 722 kvadratkilometer.

Flen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 705

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

233 650

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

71,2

79,1

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,9

7,0

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLVO PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

FLENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 675

Kommunens skatteintäkter

40 976

45 521

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 613

9 380

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 717

54 235

kr per invånare, 2018