Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 765 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 280 071 kronor. Kommunalskatten i Finspångs kommun är 33,70 procent 2021.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 765

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

280 071

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

251

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Siemens Energy AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 625

Anställda i kommunen

Finspångs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 912

Kommunens skatteintäkter

46 941

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 642

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 776

56 219

kr per invånare, 2020

Finspång har landarealen 1 055 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.