Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 912 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 273 407 kronor. Kommunalskatten i Finspångs kommun är 33,70 procent 2020.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 912

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 407

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,5

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

233

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 375

Största offentliga arbetsgivare

FINSPÅNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

46 673

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 871

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 052

55 841

kr per invånare, 2019

Finspång har landarealen 1 055 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.