Finspång

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och har 21 694 invånare.

Kommunen har den tionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 311 924 kronor. Kommunalskatten i Finspångs kommun är 33,70 procent 2024.

Finspång Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 694

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

311 924

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,70

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,5

9,2

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Siemens Energy AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 825

Anställda i kommunen

Finspångs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 979

Kommunens skatteintäkter

51 689

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 675

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 785

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Finspång har landarealen 1 055 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.