Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 644 människor (2019). Landarealen är 1 543 kvadratkilometer.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 644

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-2,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

233 616

288 880

Kronor, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,20

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,2

27,6

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,3

79,5

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

3,8

6,1

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

4,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

23,3

12,7

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Barilla Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

FILIPSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

39 697

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 617

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

69 211

55 798

kr per invånare, 2019