Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 503 invånare.

Kommunen har den nionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 239 520 kronor, vilket var den sjunde lägsta i landet. Kommunalskatten i Filipstads kommun är 33,20 procent 2021.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 503

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

239 520

296 484

Kronor, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,20

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

10,2

28,9

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,1

79,3

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

22,6

13,4

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

194

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Barilla Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Filipstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 090

Kommunens skatteintäkter

39 380

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 164

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

70 741

56 219

kr per invånare, 2020

Filipstad har landarealen 1 534 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.