Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 644 människor (2019). Landarealen är 1 543 kvadratkilometer.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 644

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-2,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

233 616

288 880

Kronor, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,20

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,2

27,6

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,3

79,5

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

3,9

6,3

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

4,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

23,9

13,3

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Barilla Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

FILIPSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

38 554

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 288

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

64 450

54 233

kr per invånare, 2018