Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 837 människor (2018). Landarealen är 1 543 kvadratkilometer.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 837

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

229 641

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,20

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,2

27,6

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,9

6,3

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

4,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

23,9

13,3

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BARILLA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

FILIPSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

38 554

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 288

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

64 450

54 233

kr per invånare, 2018