Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 315 invånare.

Kommunen har den sextonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 254 591 kronor, vilket var den femte lägsta i landet. Kommunalskatten i Filipstads kommun är 33,95 procent 2023.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 315

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

254 591

314 116

Kronor, 2021

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

10,6

30,3

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

72,4

80,8

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

7,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

21,3

11,9

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

141

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Barilla Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Filipstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

44 695

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 806

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 945

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Filipstad har landarealen 1 534 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.