Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 783 människor (2017). Landarealen är 1 543 kvadratkilometer.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 783

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

229 641

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,20

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

9,8

27,0

Procent, 2017

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,9

6,3

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

23,4

13,3

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

201

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BARILLA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

FILIPSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

38 206

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 768

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

64 228

52 057

kr per invånare, 2017