Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 315 invånare.

Kommunen har den sextonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 254 591 kronor, vilket var den femte lägsta i landet. Kommunalskatten i Filipstads kommun är 33,95 procent 2023.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 315

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

254 591

314 116

Kronor, 2021

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

10,6

30,3

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

73,0

79,6

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

21,3

11,9

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

123

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Barilla Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Filipstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

44 695

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 806

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 945

60 935

kr per invånare, 2022

Filipstad har landarealen 1 534 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.