Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 034 invånare.

Kommunen har den sextonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 268 425 kronor, vilket var den tredje lägsta i landet. Kommunalskatten i Filipstads kommun är 33,95 procent 2024.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 034

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−4,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

268 425

329 268

Kronor, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

10,6

30,3

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

72,4

80,8

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

7,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

7,1

3,9

Procent, 2023

Nionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,6

11,7

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

141

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Barilla Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Filipstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 095

Kommunens skatteintäkter

44 695

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 806

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

80 119

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Filipstad har landarealen 1 534 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.