Filipstad

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och har 10 403 invånare.

Kommunen har den sextonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 247 095 kronor, vilket var den fjärde lägsta i landet. Kommunalskatten i Filipstads kommun är 33,95 procent 2022.

Filipstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 403

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−4,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

247 095

304 068

Kronor, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

10,5

29,6

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

71,9

78,3

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

4,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

22,0

13,9

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

194

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Barilla Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Filipstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 090

Kommunens skatteintäkter

41 170

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 906

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

72 844

58 058

kr per invånare, 2021

Filipstad har landarealen 1 534 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.