Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 602 människor (2018). Landarealen är 593 kvadratkilometer.

Färgelanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 602

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 786

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,74

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

267

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

FÄRGELANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

40 921

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 273

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 615

54 233

kr per invånare, 2018