Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 658 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 261 037 kronor. Kommunalskatten i Färgelanda kommun är 33,74 procent 2021.

Färgelanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 658

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

261 037

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,74

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

International Automotive Components Group Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Färgelanda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 462

Kommunens skatteintäkter

42 084

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 336

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 013

56 219

kr per invånare, 2020

Färgelanda har landarealen 589 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.