Färgelanda

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 637 människor (2019). Landarealen är 593 kvadratkilometer.

Färgelanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 637

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

255 909

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,74

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,5

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

267

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

International Automotive Components Group Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

FÄRGELANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

42 371

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 871

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 070

55 841

kr per invånare, 2019