Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 58 923 människor (2018). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

58 923

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

292 707

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

29,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ARCTIC PAPER GRYCKSBO AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

FALU KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

47 960

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 557

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 053

54 233

kr per invånare, 2018