Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 59 406 människor (2019). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 406

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

293 626

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

29,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Arctic Paper Grycksbo AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

FALU KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 625

Kommunens skatteintäkter

49 056

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 361

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 547

55 798

kr per invånare, 2019