Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 818 invånare.

Andelen företagare i Falu kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 320 289 kronor. Kommunalskatten i Falu kommun är 33,70 procent 2023.

Falun Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 818

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

320 289

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

31,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

175

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Libra Assistans AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Falu kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 4 825

Kommunens skatteintäkter

51 326

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 516

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 259

58 058

kr per invånare, 2021

Falun har landarealen 2 040 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 41:a största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.