Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 44 701 människor (2018). Landarealen är 1 115 kvadratkilometer.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 701

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

266 927

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,92

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

10

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GEKÅS ULLARED AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Största offentliga arbetsgivare

FALKENBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 325

Kommunens skatteintäkter

41 880

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 205

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 574

54 234

kr per invånare, 2018