Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 47 108 invånare.

Andelen företagare i Falkenbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det nionde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 312 993 kronor. Kommunalskatten i Falkenbergs kommun är 32,50 procent 2024.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 108

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

312 993

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,50

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

9

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Falkenbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 230

Kommunens skatteintäkter

47 053

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 271

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 431

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Falkenberg har landarealen 1 108 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.