Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 051 invånare.

Andelen företagare i Falkenbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det åttonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 284 640 kronor. Kommunalskatten i Falkenbergs kommun är 32,50 procent 2021.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 051

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

284 640

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,50

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

8

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 225

Anställda i kommunen

Falkenbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 040

Kommunens skatteintäkter

42 260

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 766

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 147

56 219

kr per invånare, 2020

Falkenberg har landarealen 1 108 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.