Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har 46 773 invånare.

Andelen företagare i Falkenbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det tolfte bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 290 904 kronor. Kommunalskatten i Falkenbergs kommun är 32,50 procent 2022.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 773

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

290 904

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,50

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 225

Anställda i kommunen

Falkenbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 040

Kommunens skatteintäkter

44 265

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 524

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 750

58 058

kr per invånare, 2021

Falkenberg har landarealen 1 108 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.