Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 44 195 människor (2017). Landarealen är 1 115 kvadratkilometer.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 195

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

266 927

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,92

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

10

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GEKÅS ULLARED AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Största offentliga arbetsgivare

FALKENBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 325

Kommunens skatteintäkter

41 137

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 854

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 162

52 057

kr per invånare, 2017