Falkenberg

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 45 367 människor (2019). Landarealen är 1 115 kvadratkilometer.

Falkenberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 367

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

277 478

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

8

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Gekås Ullared AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 875

Största offentliga arbetsgivare

FALKENBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

42 665

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 005

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 050

55 798

kr per invånare, 2019