Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 341 invånare.

Kommunen har den åttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 289 045 kronor. Kommunalskatten i Fagersta kommun är 32,99 procent 2023.

Fagersta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 341

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

289 045

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,99

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

75,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

6,7

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SECO TOOLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 125

Anställda i kommunen

Fagersta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

49 470

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 035

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 649

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,9

12,3

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Fagersta har landarealen 269 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.