Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 319 invånare.

Kommunen har den åttonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 184 kronor. Kommunalskatten i Fagersta kommun är 32,99 procent 2022.

Fagersta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 319

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 184

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,99

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

20,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SECO TOOLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 125

Anställda i kommunen

Fagersta kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 575

Kommunens skatteintäkter

48 198

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 436

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 649

58 058

kr per invånare, 2021

Fagersta har landarealen 269 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 59:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.