Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 464 människor (2018). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Fagersta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 464

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 792

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,99

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,9

6,3

Procent, 2017

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SECO TOOLS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 275

Största offentliga arbetsgivare

FAGERSTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

43 957

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 674

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 045

52 057

kr per invånare, 2017