Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 687 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 47:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 267 062 kronor. Kommunalskatten i Essunga kommun är 33,05 procent 2021.

Essunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 687

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

267 062

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,05

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

47

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET DAHRÉNTRÅD

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Essunga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 442

Kommunens skatteintäkter

41 923

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 035

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 326

56 219

kr per invånare, 2020

Essunga har landarealen 235 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 52:a minsta i landet.