Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 717 invånare.

Andelen företagare i Essunga kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 45:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 286 868 kronor. Kommunalskatten i Essunga kommun är 33,05 procent 2023.

Essunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 717

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

286 868

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

45

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Dahrén Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Essunga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

45 527

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 595

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 300

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,8

12,3

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Essunga har landarealen 235 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 52:a minsta i landet.