Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 698 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 274 460 kronor. Kommunalskatten i Essunga kommun är 33,05 procent 2022.

Essunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 698

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

274 460

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

104

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET DAHRÉNTRÅD

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Essunga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 442

Kommunens skatteintäkter

44 081

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 555

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 811

58 058

kr per invånare, 2021

Essunga har landarealen 235 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 52:a minsta i landet.