Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 647 människor (2017). Landarealen är 236 kvadratkilometer.

Essunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 647

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

253 764

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

34

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET DAHRÉNTRÅD

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ESSUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

40 939

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 337

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 473

52 057

kr per invånare, 2017