Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 654 människor (2019). Landarealen är 236 kvadratkilometer.

Essunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 654

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

260 611

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

82,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET DAHRÉNTRÅD

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ESSUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

43 037

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 706

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 372

55 841

kr per invånare, 2019