Essunga

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 671 människor (2018). Landarealen är 236 kvadratkilometer.

Essunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 671

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

259 533

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

19

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET DAHRÉNTRÅD

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ESSUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

42 069

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 492

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 062

54 233

kr per invånare, 2018