Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 593 invånare.

Andelen företagare i Eslövs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 295 080 kronor. Kommunalskatten i Eslövs kommun är 31,72 procent 2022.

Eslöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 593

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

295 080

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,72

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Eslövs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 589

Kommunens skatteintäkter

43 716

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 319

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 965

58 058

kr per invånare, 2021

Eslöv har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.