Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 701 invånare.

Andelen företagare i Eslövs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 98:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 857 kronor. Kommunalskatten i Eslövs kommun är 31,72 procent 2023.

Eslöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 701

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

306 857

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,72

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

98

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Eslövs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 475

Kommunens skatteintäkter

46 825

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 892

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 896

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Eslöv har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.