Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 33 236 människor (2017). Landarealen är 422 kvadratkilometer.

Eslöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 236

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

268 464

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,72

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ORKLA FOODS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ESLÖVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 025

Kommunens skatteintäkter

40 620

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 537

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 539

52 057

kr per invånare, 2017