Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 33 557 människor (2018). Landarealen är 422 kvadratkilometer.

Eslöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 557

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 464

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,72

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

154

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ORKLA FOODS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ESLÖVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 025

Kommunens skatteintäkter

41 185

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 011

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 860

54 233

kr per invånare, 2018