Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 33 793 människor (2019). Landarealen är 422 kvadratkilometer.

Eslöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 793

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

277 083

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,72

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

130

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ESLÖVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 125

Kommunens skatteintäkter

42 173

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 047

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 772

55 798

kr per invånare, 2019