Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 701 invånare.

Andelen företagare i Eslövs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 857 kronor. Kommunalskatten i Eslövs kommun är 31,72 procent 2023.

Eslöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 701

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

306 857

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,72

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Eslövs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 475

Kommunens skatteintäkter

43 716

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 319

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 965

58 058

kr per invånare, 2021

Eslöv har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.