Eslöv

Eslövs kommun ligger i Skåne län och har 34 123 invånare.

Andelen företagare i Eslövs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 284 458 kronor. Kommunalskatten i Eslövs kommun är 31,72 procent 2021.

Eslöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 123

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

284 458

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,72

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Eslövs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 589

Kommunens skatteintäkter

41 683

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 689

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 883

56 219

kr per invånare, 2020

Eslöv har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 97:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.