Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 593 invånare.

Kommunen har den tjugonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 301 kronor. Kommunalskatten i Eskilstuna kommun är 32,85 procent 2022.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

107 593

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 301

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

22,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,1

7,9

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

20,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 975

Anställda i kommunen

Eskilstuna kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 11 925

Kommunens skatteintäkter

45 477

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 298

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 989

58 058

kr per invånare, 2021

Eskilstuna har landarealen 1 100 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.