Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 106 975 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 270 380 kronor. Kommunalskatten i Eskilstuna kommun är 32,85 procent 2021.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

106 975

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

270 380

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,3

8,5

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

20,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

161

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 825

Anställda i kommunen

Eskilstuna kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 8 445

Kommunens skatteintäkter

43 492

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 424

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 957

56 219

kr per invånare, 2020

Eskilstuna har landarealen 1 100 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.