Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 468 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 300 485 kronor. Kommunalskatten i Eskilstuna kommun är 32,85 procent 2024.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

107 468

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

300 485

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

23,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,9

6,4

Procent, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

206

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 075

Anställda i kommunen

Eskilstuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 794

Kommunens skatteintäkter

47 789

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 459

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 685

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Eskilstuna har landarealen 1 100 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.