Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 918 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 285 219 kronor. Kommunalskatten i Eskilstuna kommun är 32,85 procent 2023.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

107 918

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

285 219

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,9

6,7

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

206

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 975

Anställda i kommunen

Eskilstuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 11 925

Kommunens skatteintäkter

47 789

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 459

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 681

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Eskilstuna har landarealen 1 100 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.