Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har 107 918 invånare.

Kommunen har den tjugonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 285 219 kronor. Kommunalskatten i Eskilstuna kommun är 32,85 procent 2023.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

107 918

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

285 219

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

75,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,9

6,7

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 975

Anställda i kommunen

Eskilstuna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 11 925

Kommunens skatteintäkter

47 789

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 459

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 681

60 935

kr per invånare, 2022

Eskilstuna har landarealen 1 100 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.