Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på nästan 106 859 människor (2019). Landarealen är 1 104 kvadratkilometer.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

106 859

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

265 171

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

7,0

Procent, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

144

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 875

Största offentliga arbetsgivare

ESKILSTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 575

Kommunens skatteintäkter

43 362

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 974

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 443

55 798

kr per invånare, 2019