Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på nästan 105 924 människor (2018). Landarealen är 1 104 kvadratkilometer.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

105 924

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 321

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

144

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Största offentliga arbetsgivare

ESKILSTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 475

Kommunens skatteintäkter

42 479

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 225

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 639

54 233

kr per invånare, 2018