Eskilstuna

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på nästan 105 924 människor (2018). Landarealen är 1 104 kvadratkilometer.

Eskilstuna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

105 924

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

256 847

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

175

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Största offentliga arbetsgivare

ESKILSTUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 475

Kommunens skatteintäkter

42 479

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 225

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 639

54 234

kr per invånare, 2018