Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 47 489 invånare.

Andelen företagare i Enköpings kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 304 150 kronor. Kommunalskatten i Enköpings kommun är 33,05 procent 2022.

Enköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 489

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

6,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

304 150

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

217

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Enköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 218

Kommunens skatteintäkter

46 926

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 048

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 073

58 058

kr per invånare, 2021

Enköping har landarealen 1 178 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 81:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.