Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 43 797 människor (2017). Landarealen är 1 184 kvadratkilometer.

Enköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 797

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

282 291

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

120

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

MARTIN & SERVERA LOGISTIK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ENKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 625

Kommunens skatteintäkter

44 252

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 365

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 030

52 057

kr per invånare, 2017