Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 48 292 invånare.

Andelen företagare i Enköpings kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 326 770 kronor. Kommunalskatten i Enköpings kommun är 33,05 procent 2024.

Enköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 292

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

4,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

326 770

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,05

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

21,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

177

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Enköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 512

Kommunens skatteintäkter

49 863

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 038

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 572

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Enköping har landarealen 1 178 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 81:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.