Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 44 429 människor (2018). Landarealen är 1 184 kvadratkilometer.

Enköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 429

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

291 688

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,1

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ENKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 725

Kommunens skatteintäkter

45 176

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 457

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 707

54 233

kr per invånare, 2018