Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 45 287 människor (2019). Landarealen är 1 184 kvadratkilometer.

Enköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 287

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

291 688

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ENKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 725

Kommunens skatteintäkter

45 950

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 456

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 390

55 798

kr per invånare, 2019