Enköping

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare.

Andelen företagare i Enköpings kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 298 488 kronor. Kommunalskatten i Enköpings kommun är 33,05 procent 2021.

Enköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 240

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

298 488

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,05

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

180

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Martin & Servera Logistik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Enköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 218

Kommunens skatteintäkter

45 487

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 121

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 493

56 219

kr per invånare, 2020

Enköping har landarealen 1 178 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 81:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.