Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare.

Andelen företagare i Emmaboda kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 269 640 kronor. Kommunalskatten i Emmaboda kommun är 33,82 procent 2022.

Emmaboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 329

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

269 640

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,82

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Emmaboda kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 075

Kommunens skatteintäkter

46 030

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 783

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 183

58 058

kr per invånare, 2021

Emmaboda har landarealen 689 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.