Emmaboda

Emmaboda kommun ligger Kalmar län och har en befolkning på 9 400 människor (2018). Landarealen är 692 kvadratkilometer.

Emmaboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 400

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

256 208

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,07

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

5,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

287

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

EMMABODA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

41 483

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 512

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 664

54 233

kr per invånare, 2018