Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 347 invånare.

Andelen företagare i Emmaboda kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 278 816 kronor. Kommunalskatten i Emmaboda kommun är 33,82 procent 2023.

Emmaboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 347

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

278 816

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,82

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

229

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Emmaboda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 515

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 528

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 058

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,4

12,3

Procent, 2021

Emmaboda har landarealen 689 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.