Emmaboda

Emmaboda kommun ligger Kalmar län och har en befolkning på 9 368 människor (2017). Landarealen är 692 kvadratkilometer.

Emmaboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 368

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

251 112

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

XYLEM WATER SOLUTIONS MANUFACTURING AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

EMMABODA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

41 932

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 086

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 585

52 057

kr per invånare, 2017