Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare.

Andelen företagare i Emmaboda kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 262 172 kronor. Kommunalskatten i Emmaboda kommun är 34,07 procent 2021.

Emmaboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 360

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

262 172

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,07

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Emmaboda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 828

Kommunens skatteintäkter

43 899

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 117

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 347

56 219

kr per invånare, 2020

Emmaboda har landarealen 689 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.