Emmaboda

Emmaboda kommun ligger Kalmar län och har en befolkning på 9 445 människor (2019). Landarealen är 692 kvadratkilometer.

Emmaboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 445

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

256 208

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,07

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,0

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,5

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

287

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

EMMABODA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

42 905

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 502

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 788

55 315

kr per invånare, 2019