Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare.

Andelen företagare i Emmaboda kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 290 945 kronor. Kommunalskatten i Emmaboda kommun är 33,82 procent 2024.

Emmaboda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 056

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

290 945

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,82

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

229

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Emmaboda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 892

Kommunens skatteintäkter

47 515

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 528

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

80 480

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,4

12,3

Procent, 2021

Emmaboda har landarealen 689 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.