Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 17 416 människor (2017). Landarealen är 804 kvadratkilometer.

Eksjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 416

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

270 887

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,02

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

119

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HJÄLTEVADSHUS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

EKSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 275

Kommunens skatteintäkter

45 327

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 513

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 825

52 057

kr per invånare, 2017