Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 858 invånare.

Andelen företagare i Eksjö kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 300 532 kronor. Kommunalskatten i Eksjö kommun är 34,02 procent 2023.

Eksjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 858

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

300 532

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,02

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

153

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Wikan Personal Höglandet AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Eksjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 275

Kommunens skatteintäkter

51 332

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 985

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 595

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Eksjö har landarealen 799 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.