Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 17 667 människor (2018). Landarealen är 804 kvadratkilometer.

Eksjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 667

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

270 887

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,02

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

119

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HJÄLTEVADSHUS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

EKSJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 275

Kommunens skatteintäkter

45 545

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 056

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 562

54 233

kr per invånare, 2018