Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 096 invånare.

Ekerö kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tjugonde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 373 650 kronor, vilket var den sjätte högsta i landet. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 31,03 procent 2022.

Ekerö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 096

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

373 650

304 068

Kronor, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

31,03

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

33,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

8,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VR Sverige AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Ekerö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

56 526

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 428

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 329

58 058

kr per invånare, 2021

Ekerö har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 48:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.