Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 564 invånare.

Andelen företagare i Eda kommun är genomsnittlig. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 229 089 kronor, vilket var den tredje lägsta i landet. Kommunalskatten i Eda kommun är 33,95 procent 2021.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 564

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

229 089

288 880

Kronor, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

10,5

28,2

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

66,4

79,5

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

EDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

38 465

46 730

kr per invånare, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 879

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 723

55 841

kr per invånare, 2019

Eda har landarealen 820 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.