Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 8 564 människor (2019). Landarealen är 825 kvadratkilometer.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 564

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

229 089

288 880

Kronor, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,2

27,6

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

66,4

79,5

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

EDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

38 465

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 879

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 847

55 798

kr per invånare, 2019