Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 8 575 människor (2018). Landarealen är 825 kvadratkilometer.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 575

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

224 614

287 064

Kronor, 2018

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,2

27,6

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

66,1

79,1

Procent, 2017

Lägsta i Sverige

Andel företagare

7,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

209

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

EDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

37 421

45 530

kr per invånare, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 299

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 472

54 233

kr per invånare, 2018