Eda

Eda kommun ligger i Värmlands län och har 8 535 invånare.

Andelen företagare i Eda kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 273 888 kronor. Kommunalskatten i Eda kommun är 33,95 procent 2023.

Eda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 535

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

273 888

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,5

29,6

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

66,5

79,6

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

235

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

NORMA PRECISION AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Eda kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 875

Kommunens skatteintäkter

41 062

46 732

kr per invånare, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 772

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 983

58 058

kr per invånare, 2021

Eda har landarealen 820 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.