Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 646 människor (2017). Landarealen är   2 795 kvadratkilometer.

Dorotea Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 646

34 897

Antal, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

48,0

41,2

År, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

236 855

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

35,15

32,19

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

11,2

27,0

Procent, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SOLIFERPOLAR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

DOROTEA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

45 555

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 247

9 067

kr per invånare, 2017

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

82 422

52 057

kr per invånare, 2017

Högsta i Sverige