Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 413 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 272 119 kronor. Kommunalskatten i Dorotea kommun är 35,15 procent 2023.

Dorotea Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 413

36 281

Antal, 2022

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

48,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−5,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

272 119

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

35,15

32,24

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SOLIFERPOLAR AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Dorotea kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Kommunens skatteintäkter

52 620

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 883

9 775

kr per invånare, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

84 396

60 935

kr per invånare, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

15,1

12,3

Procent, 2021

Dorotea har landarealen 2 764 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.