Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 551 människor (2019). Landarealen är   2 795 kvadratkilometer.

Dorotea Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 551

35 612

Antal, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

48,5

41,3

År, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-6,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

246 247

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

35,15

32,28

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SOLIFERPOLAR AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

DOROTEA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

47 466

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 921

9 772

kr per invånare, 2019

Näst högsta i Sverige

Kommunens kostnader

79 538

55 798

kr per invånare, 2019

Tredje högsta i Sverige