Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 459 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 258 358 kronor, vilket var den sjuttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Dorotea kommun är 35,15 procent 2022.

Dorotea Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 459

36 043

Antal, 2021

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

49,0

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−4,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

258 358

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

35,15

32,24

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SOLIFERPOLAR AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Dorotea kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 265

Kommunens skatteintäkter

49 255

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 197

9 774

kr per invånare, 2021

Näst högsta i Sverige

Kommunens kostnader

86 189

58 058

kr per invånare, 2021

Högsta i Sverige

Dorotea har landarealen 2 764 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.