Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 339 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 285 218 kronor. Kommunalskatten i Dorotea kommun är 35,15 procent 2024.

Dorotea Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 339

36 385

Antal, 2023

Lägsta i Sverige

Medelålder

49,4

41,9

År, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−6,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

285 218

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

35,15

32,37

Procent, 2024

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Pay2me AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Dorotea kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 262

Kommunens skatteintäkter

52 620

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 883

9 775

kr per invånare, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

100 050

65 432

kr per invånare, 2023

Högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

15,1

12,3

Procent, 2021

Dorotea har landarealen 2 764 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.