Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 498 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 250 041 kronor, vilket var den 25:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Dorotea kommun är 35,15 procent 2021.

Dorotea Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 498

35 791

Antal, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

48,9

41,4

År, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−5,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

250 041

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

35,15

32,27

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SOLIFERPOLAR AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Dorotea kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 265

Kommunens skatteintäkter

46 992

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 844

9 773

kr per invånare, 2020

Högsta i Sverige

Kommunens kostnader

79 371

56 219

kr per invånare, 2020

Tredje högsta i Sverige

Dorotea har landarealen 2 764 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.