Dorotea

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 568 människor (2018). Landarealen är   2 795 kvadratkilometer.

Dorotea Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 568

35 277

Antal, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

48,5

41,2

År, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

-6,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

244 529

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

35,15

32,19

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

12,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SOLIFERPOLAR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

DOROTEA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

47 150

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 655

9 366

kr per invånare, 2018

Högsta i Sverige

Kommunens kostnader

77 380

54 233

kr per invånare, 2018

Tredje högsta i Sverige